Du visar för närvarande Är 40 timmars veckor förlegat?

Är 40 timmars veckor förlegat?

I Lyckopodden avsnitt 261 intervjuar jag återhämtningsexperten Lina Ejlertsson som forskar på återhämtning i arbetslivet. Vi pratade om samhällets arbetsstruktur.

Eftersom att forskning visar att stressrelaterad ohälsa är ett av våra vanligaste orsaker till utbrändhet, utmattning och depression.

Är det då rimligt att vi ska fortsätta arbeta 40 timmars veckor?

Lina menar att de kommer fler och fler studier som tittar på effekter av kortare arbetsdagar, och forskning visar att det frigör mer tid till bland annat återhämtning och att produktiviteten ofta mäts till samma nivå eller till och med ökar.

Frågan är vad som händer när vi skalar bort tid mellan uppgifter där det sociala samspelet är viktigt. Till exempel tid när du kan prata med din kollega och reflektera över olika uppgifter, eller tid till feedback du och din chef emellan. Det finns alltså både för och nackdelar med kortare arbetsdagar.

Vad är dina reflektioner kring kortare arbetsdagar?

Lämna ett svar